Jak přidat nové jídlo

RubiFit nabízí dvě možnosti jak přidat vlastní jídlo. Prvním je Mixér potravin, který dovoluje vložit neomezené množství surovin, ale automaticky se nepřizpůsobuje, a druhým je přidání jídla v Přehledu jídel, který umožňuje přidat maximálně tři položky, ale automaticky se přepočítává aktuálnímu energetickému příjmu a tedy i každé změně hmotnosti. K možnosti přidat jídlo zvolte záložku Jídelníček v menu, poté sjeďte na konec a zvolte Upravit jídla, kde klikněte na Přidat jídlo z dolní lišty. Jídlo lze přidat pouze v záložce Během dne. Zde přidané jídlo se zobrazí i v záložce Snídaně. Večerní svačiny jsou pevně dány a lze je přidat pouze za pomoci Mixéru.

Zvolte si kategorii

Po kliknutí na tlačítko Přidat jídlo v dolní liště se zobrazí nabídka tří možností.

První možností je jídlo s přílohou, kde lze zvolit sacharidovou, bílkovinovou a volitelně tukovou složku jídla. Začněte výběrem sacharidů, tedy přílohy. Nabídku lze filtrovat pomocí ikonek v dolní liště. Pokračujte výběrem zdroje bílkovin. Po výběru bílkovin následuje volba zdroje tuků. Pokud si z nabídky bílkovin zvolíte surovinu s vyšším množství obsaženého tuku, pak je možnost výběru zdroje tuků znemožněna. Pokud zvolíte bílkovinu s nižším obsahem tuku, zdroj tuků lze vybrat volitelně. Pokud se rozhodnete tuky vynechat klikem na tlačítko Vynechat tuky, přesune se nevyužitá energie ke zdroji sacharidů (zvětší se příloha). Nakonec zvolte, zda chcete zahrnout zeleninu a doplňky. Vhodným doplňkem může být hořčice nebo rajčatová omáčka. Dále již stačí potvrdit stiskem tlačítka Přidat.

Druhou možností je jídlo neobsahující sacharidovou složku, tedy bez přílohy, a je tak složena pouze ze zdroje bílkovin a tuků. Po výběru zvolte zdroj bílkovin a poté tuků. Opět lze přidat zeleninu a doplňky

Třetí možností je přidání jídla náhodně, kdy se náhodně zvolí kategorie s přílohou nebo bez přílohy a poté jednotlivé složky.

Přehled jídla

Po přidání lze jídlo nalézt v seznamu jídel Během dne a také Snídaně. Jídla v záložce Večerní svačina jsou dána pevně a jedinou možností přidání je Mixér. Kliknutím na jídlo se zobrazí orientační nutriční hodnoty. Pamatujte, že jejich přesnost lze zvýšit přidáním vámi aktuálně používaných surovin. Jídlo lze také označit jako oblíbené kliknutím na ikonku hvězdy a tak jídlo rychleji najít pomocí filtru oblíbených jídel v dolní liště. V dialogu lze ještě také jídlo smazat. Smažete-li všechny jídla, budete muset alespoň jedno opětovně přidat.

Každé jídlo je barevně rozlišeno dle kategorie, pod kterou spadá. Zelená je jídlo s přílohou a tuky, červená bez přílohy, žlutá s přílohou ale bez zdroje tuků a šedě jídlo obsahující vlastní surovinu (y). Jídla lze třídit pomocí filtru v dolní liště, ikonky barevného koláče.  Výchozí snídaně a večerní svačiny jsou označeny světlou modrou barvou. 

Přidání jídla do Jídelníčku

Po přidání vlastních kombinací surovin lze jídlo zvolit pro jednotlivou denní dobu v Jídelníčku (Menu->Jídelníček). Po kliknutí například na snídani se zobrazí nutriční hodnota jídla a tlačítka ve spodní liště se dvěma možnostmi jak změnit jídlo. Prvním je výběr Z mixéru a druhou Změnit, kde následuje seznam jídel, které jsou totožné se seznamem jídel v Přehledu jídel, viz předešlá kapitola. Pokud vybíráte jídlo pro položku jinou než je snídaně nebo Večerní svačina, lze jídla filtrovat stejně jako v Přehledu dle oblíbených nebo kategorie.